Kulturno umetniško društvo Škofljica

sklicuje
IZREDNI ZBOR ČLANOV,

ki bo v petek, 4. maja 2012, ob 19.00 uri
v društveni sobi Občine Škofljica.

DNEVNI RED:
1. izvolitev delovnega predsedstva,
2. poročilo verifikacijske komisije,
3. obravnava poziva UE Ljubljana glede uskladitve temeljnega akta z ZDru-1 in pravnim redom,
4. sklepanje o uskladitvi temeljnega akta – statuta.
Vabljeni!
Miha Brkinjač
predsednik

Povabi še prijatelje!

Deli naše dogodke s prijatelji in jih povabi v našo družbo.